19 Δεκ 2006

Και ένα συνέδριο Κοινωνιογλωσσολογίας - Scheglof.Wodak

Τον Απρίλιο γίνεται και ένα συνέδριο στη Θεσ/κη,
που θα συμμετέχουν και οι Emanuel Scheglof και Ruth Wodak,
διάσημοι στον κόσμο της ανάλυσης λόγου για τη συμβολή τους στην ανάπτυξη της ανάλυσης συνομιλίας (conversation analysis) και κριτικής ανάλυσης λόγου (critical discourse analysis) αντίστοιχα.

[Δεν είναι άμεσα σχετιζόμενο με την κριτική ψυχολογία, αλλά ότι μαθαίνει κανείς, καλό είναι...]

28η Συνάντηση Εργασίας

Τομέας Γλωσσολογίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
21-22 Απριλίου, 2007

Αγαπητέ/ή Συνάδελφε,

Ο Τομέας Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργανώνει την 28η Συνάντηση Εργασίας στις
21 και 22 Απριλίου του 2007.

Αντικείμενο της συνάντησης είναι, όπως πάντα, η ελληνική γλώσσα, με
εστίαση φέτος στη σχέση γλώσσας και κοινωνίας από οποιαδήποτε
θεωρητική σκοπιά, π.χ. κλασική κοινωνιογλωσσολογία, κοινωνιολογία της
γλώσσας, διεπιδραστική κοινωνιογλωσσολογία, ανάλυση συνομιλίας,
κριτική ανάλυση του λόγου, κ.λπ.

Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν με κεντρικές ομιλίες οι:

Penny Eckert (Stanford University, US)

Emanuel Schegloff (University of California, Los Angeles, US)
ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΙΛΙΑΣ: \"On Logos: Words, words, words . . . and other turn
constructional units in talk-in-interaction\"

Ruth Wodak (Lancaster University, UK)
ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΙΛΙΑΣ: \"Communicating Europe: Analyzing, interpreting and
understanding multilingualism and the discursive construction of
transnational identities\"

Παρακαλούμε όσους/όσες επιθυμούν να λάβουν μέρος στο συνέδριο με
ανακοίνωση στο παραπάνω θεματικό πεδίο, να μας αποστείλουν περιλήψεις
των ανακοινώσεών τους, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

1. Οι περιλήψεις, που θα πρέπει να υποβληθούν σε τρία (3)
αντίτυπα, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τη μία (1) σελίδα,
συμπεριλαμβανομένης της βιβλιογραφίας, και θα πρέπει να αποσταλούν,
αποκλειστικά με συμβατικό ταχυδρομείο, έως τις 22 Ιανουαρίου 2007.

2. Οι ανακοινώσεις που θα γίνουν αποδεκτές δεν θα υπερβούν τις
40, και για κάθε μία θα διατεθούν 30 λεπτά (20 λεπτά παρουσίαση και 10
λεπτά συζήτηση).

3. Κάθε σύνεδρος έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει μόνο με μία
ανακοίνωση (ατομική ή ομαδική).

4. Την ευθύνη της επιλογής των ανακοινώσεων θα έχει η
Επιστημονική Επιτροπή του συνεδρίου, που αποτελείται από το σύνολο των
μελών Δ. Ε. Π. του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του
Α.Π.Θ. Η ίδια επιτροπή θα έχει την ευθύνη επιλογής όσων από τις
ανακοινώσεις αυτές περιληφθούν στον Τόμο των Πρακτικών.

Η Οργανωτική Επιτροπή θα σας γνωστοποιήσει έως τις 28 Φεβρουαρίου του
2007 εάν η ανακοίνωσή σας θα συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα του
συνεδρίου. Παρακαλούμε στη δήλωση συμμετοχής να συμπληρώσετε τον
αριθμό του τηλεφώνου και του φαξ καθώς και την ηλεκτρονική σας
διεύθυνση.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Η Οργανωτική Επιτροπή

Θ.-Σ. Παυλίδου (Καθηγήτρια), Πρόεδρος
Χρ. Τζιτζιλής (Καθηγητής)
Γ. Παπαναστασίου (Λέκτορας)
Α. Αλβανούδη (Υποψήφια Διδάκτωρ)

Δεν υπάρχουν σχόλια: