22 Δεκ 2006

Αλλαγή στην ανακοίνωση του συνεδρίου για το Μπαχτίν

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ, ΕΥΡΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ


ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ MIKHAIL BAKHTIN
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ, ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο
Πανεπιστημιούπολη – Ρέθυμνο
25 - 27 Μαΐου 2007

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ


Είναι γνωστό ότι στη Δύση από τη δεκαετία του 1980 και μετά το έργο του Mikhail Bakhtin άρχισε να αποκτά ευρεία και αυξανόμενη απήχηση, ιδιαίτερα στην Αγγλία και στις ΗΠΑ. Οι ιδέες του Bakhtin προσφέρονται για αξιοποίηση και οικειοποίηση από διάφορες φιλοσοφικές/θεωρητικές προσεγγίσεις και σε διάφορα πεδία της τέχνης και της επιστήμης λόγω του πλούτου, της πολυμέρειας και γενικότερα του πολυεπίπεδου και ανοιχτού χαρακτήρα τους. Ο υπερ-διαλεκτικός και συγκεραστικός χαρακτήρας του έργου του, μ’ άλλα λόγια, φαίνεται να ταιριάζει στα γούστα διαφόρων θεωρητικών με διαφορετικούς προσανατολισμούς, καθώς τους επιτρέπει και σε κάποιο βαθμό τους νομιμοποιεί να οικειοποιηθούν τις ιδέες του. Κατά τα τελευταία χρόνια μάλιστα, κυρίως μετά την μετάφραση των πρώιμων φιλοσοφικών του έργων στα αγγλικά, o Bakhtin αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο, εκτός από θεωρητικός της γλώσσας και της λογοτεχνίας, ως κοινωνικός στοχαστής, φιλόσοφος και θεωρητικός του πολιτισμού, καθώς υποστηρίζεται ότι οι ιδέες του μπορεί να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της τέχνης, της σημειωτικής, της ιστορίας, της ψυχολογίας, της κοινωνιολογίας, της ανθρωπολογίας, της φιλοσοφίας - και ιδιαίτερα της ηθικής – των φεμινιστικών, μεταποικιακών και πολιτισμικών σπουδών, αλλά και των πολιτικών επιστημών και των επιστημών της αγωγής. Στο επίκεντρο της σκέψης του υπάρχει μια πρωτότυπη και δυναμική αντίληψη της γλώσσας σε αντιπαράθεση προς τον αφαιρετικό αντικειμενισμό των δομιστών και τον υποκειμενικό ατομικισμό των ουμανιστών. Βασική έννοια στο έργο του είναι η διαλογικότητα, η οποία περιγράφεται σε πολλαπλά επίπεδα τόσο οριζοντίως όσο και καθέτως (π.χ. η διαλογικότητα ανάμεσα στα λογοτεχνικά είδη, η διαλογικότητα συγγραφέα και ήρωα, η διαλογικότητα ανάμεσα σε διαφορετικές φωνές, η διαλογικότητα ως διακειμενικότητα, όπου το ένα κείμενο ζει μέσω της διαλογικής του σχέσης με άλλα κείμενα, η διαλογικότητα ανάμεσα στο κείμενο και τους αναγνώστες μέσω της ανταποκρισιμότητάς τους κ.ά.).

Σκοπός του διεπιστημονικού αυτού συνεδρίου είναι η παρουσίαση της σύγχρονης προβληματικής (θέσεις, κριτικές, διαμάχες, διλήμματα, παρανοήσεις, καταχρήσεις) και των πρόσφατων ερευνητικών πορισμάτων σχετικά: (α) με τη φύση της διαλογικότητας, (β) τις επιστημολογικές, μεθοδολογικές, λογοτεχνικές, ψυχολογικές, εκπαιδευτικές, κοινωνικο-ιστορικές, πολιτισμικές και οικολογικές διαστάσεις της διαλογικότητας, και (3) το ρόλο που η διαλογικότητα παίζει στις γνωστικές (γνωσιακές), μαθησιακές, αναπτυξιακές, επικοινωνιακές, διαπροσωπικές και κοινωνικο-ηθικές διαδικασίες.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

* Πρωτεργάτες της διαλογικότητας
* Bakhtin και θεωρία της λογοτεχνίας
* Φιλοσοφία και διαλογικότητα
* Διαλογικότητα και κοινωνικές επιστήμες
* Διαλογικότητα: Οντολογία, επιστημολογία ή μεθοδολογία;
* Κοινωνικο-ιστορικές, πολιτισμικές και οικολογικές διαστάσεις της διαλογικότητας
* Η ψυχολογία υπό το πρίσμα της διαλογικότητας
* Διαλογικότητα και διαδικασίες συγκρότησης του εαυτού και της ταυτότητας
* Ψυχανάλυση και διαλογικότητα
* Το σώμα (διαδικασίες σωματοποίησης) και η διαλογική προοπτική
* Διαλογικότητα και καρναβάλι
* Διαλογικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση
* Διαλογικότητα και γνωστικές διαδικασίες
* Διαλογικότητα και κοινωνικο-ηθικές διαδικασίες
* Μετανεωτερικότητα και διαλογικότητα
* Διαλογικές διαστάσεις των διαδικασιών μάθησης και ανάπτυξης
* Φύλο και διαλογικότητα
* Επικοινωνία και μη λεκτικές διαστάσεις της διαλογικότητας
* Διαλογικότητα, δημιουργικότητα και τέχνη (λογοτεχνία, χορός, μουσική, τραγούδι, ζωγραφική, θέατρο κ.ά.)
* Θρησκεία και διαλογικότητα
* Νέες τεχνολογίες, πολυτροπικότητα και διαλογικότητα
* Διαλογικές βάσεις του πολιτισμού
* Ετερότητα και διαλογικές διαδικασίες
* Διαλογικότητα και ποιοτικές μέθοδοι έρευνας
* Λόγος, αφήγηση και διαλογικότητα
* Χωρο-χρονικές διαδικασίες και διαλογικότητα
* Η διαλογικότητα στην κριτική κοινωνική και πολιτισμική θεωρία
* Διαλογικότητα και εναλλακτικές ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις
* Μονολογικές και διαλογικές πρακτικές
* Ετερογλωσσία και κοινωνία
* Διαλογικότητα και γλώσσα
* Ιστορικότητα και διαλογικότητα
* Διαλογικότητα στη δράση και στις διαδικασίες δημιουργίας του νοήματος
* Διαλογικότητα και ρεαλισμός
* Διαμάχες και διλήμματα στο θέμα της διαλογικότητας
* Πέρα από τη διαλογικότητα: Λάθη, παρανοήσεις, καταχρήσεις

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στο συνέδριο θα πραγματοποιήσουν εισηγήσεις προσκεκλημένοι επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Εκτός των προσκεκλημένων ομιλητών παρέχεται η δυνατότητα σε ειδικούς επιστήμονες-ερευνητές που έχουν ασχοληθεί με τα ζητήματα του συνεδρίου να συμμετάσχουν ως εισηγητές. Οι εισηγήσεις μπορούν να κινούνται σε μια από τις παραπάνω θεματικές του συνεδρίου. Είναι όμως ευπρόσδεκτες και προτάσεις για επιπλέον θεματικές ενότητες αρκεί να σχετίζονται με την προβληματική του Μ. Bakhtin και τα ζητήματα της διαλογικότητας.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν με εισήγηση στο συνέδριο καλούνται να υποβάλουν μια περίληψη της εισήγησής τους με έκταση όχι μεγαλύτερη των δύο σελίδων, δηλώνοντας συγχρόνως το θεματικό άξονα που αυτή εντάσσεται.

Η περίληψη της εργασίας πρέπει να περιλαμβάνει τίτλο, όνομα συγγραφέα και Ίδρυμα, όπου αυτός ανήκει. Η περίληψη θα πρέπει να εμπεριέχει Σκοπό, Μέθοδο, Αποτελέσματα και Συμπεράσματα. Επίσης, θα πρέπει να δίνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας. Η διάρκεια της εισήγησης θα είναι 20 περίπου λεπτά και οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν σχετικά με το αν η εργασία τους έχει γίνει δεκτή το αργότερο μέχρι τέλη Μαρτίου 2007. Τα κείμενα των εργασιών, που θα παρουσιαστούν, θα περιληφθούν σε βιβλίο που πρόκειται να δημοσιευτεί.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των περιλήψεων των εισηγήσεων ορίζεται η 01 Μαρτίου 2007.

Οι περιλήψεις μπορούν να σταλούν:

Είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: bakhtinconf@edc.uoc.gr με την ένδειξη: Bakhtinconference.

Είτε να ταχυδρομηθούν στην ακόλουθη διεύθυνση (η επιστολή θα πρέπει να περιλαμβάνει την περίληψη σε έντυπη μορφή και CD-ROM με το σχετικό αρχείο):

Μάριος Πουρκός
Για το Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο για τη Διαλογικότητα
Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης
Σχολή Επιστημών Αγωγής
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Πανεπιστημιούπολη Γάλλου
74100 Ρέθυμνο, Κρήτη

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των περιλήψεων ή τη θεματολογία του συνεδρίου, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση bakhtinconf@edc.uoc.gr, ή στα τηλέφωνα: 28310-53961, 28310-77666.

Η εγγραφή στο συνέδριο θα λάβει χώρα στη Γραμματεία του Συνεδρίου κατά τις ημέρες της διεξαγωγής του. Το δικαίωμα συμμετοχής είναι 15 ευρώ για τους Φοιτητές και 30 ευρώ για τους λοιπούς συμμετέχοντες. Τα έξοδα συμμετοχής περιλαμβάνουν: παρακολούθηση του συνεδρίου, τόμο των περιλήψεων, φάκελο με υλικό, καφέ στα διαλείμματα, βεβαίωση συμμετοχής.

Οι μη προσκεκλημένοι εισηγητές καθώς και οι λοιποί σύνεδροι καλύπτουν οι ίδιοι τα έξοδά τους.

Επίσημες γλώσσες του συνεδρίου: Ελληνικά και Αγγλικά

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ: (α) Ξενοδοχείο JO-AN PALACE, Δημητρακάκη 8, 74100 Ρέθυμνο, Κρήτη, Τηλ.: 28310-24241-3, Fax: 28310-24244, www.joan-hotels.gr palace@joan-hotels.gr

(β) Ξενοδοχείο BRASCOS, Μοάτσου & Δασκαλάκη 1, 74100 Ρέθυμνο, Κρήτη, Τηλ.: 28310-23721-4, Fax: 28310-23725, E-mail: brascos@acn.gr Website:www.brascos.com

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάριος Πουρκός, Αναπληρωτής Καθηγητής
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ: (α) Αντρέας Φουντουλάκης, Επίκουρος Καθηγητής
(β) Μανόλης Δαφέρμος, Επίκουρος Καθηγητής

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Μαρία Καραΐσκου, Λέκτορας

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: Μαρία Σαββαντίδου, Κατερίνα Γεωργοπούλου, Τηλ.: 28310 – 77648, Μεταπτυχιακοί φοιτητές: Ανδριανή Λημνίου, Ιουλία Σγουρομάλλη, Ιφιγένεια Κρεμμυδά, Ιωάννα Λεκάκη, Νίκος Μπαλασίδης και Σοφία Λινάρδου.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ιωάννης Τζαβάρας, Καθηγητής
Σταμάτης Φιλιππίδης, Καθηγητής
Μάριος Πουρκός, Αναπληρωτής Καθηγητής
Αντρέας Φουντουλάκης, Επίκουρος Καθηγητής
Μανόλης Δαφέρμος, Επίκουρος Καθηγητής
Χρυσή Καρατσινίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια
Μαρία Καραΐσκου, Λέκτορας
Βασίλης Αλεξίου, Λέκτορας
Ηλίας Καρασαββίδης, Λέκτορας
Φιλία Ίσαρη, Λέκτορας
Αγγελική Πολύζου, Διδάσκουσα

Δεν υπάρχουν σχόλια: