18 Δεκ 2006

Εναρκτήριο Κάλεσμα

criticalpsygreece.blogspot.com: Ένα ελληνικό ιστολόγιο για την κριτική ψυχολογία...

http://criticalpsygreece.blogspot.com/

Το ιστολόγιο αυτό φιλοδοξεί να χρησιμεύσει στη δικτύωση και συσπείρωση ανθρώπων στη βάση της επιστημολογικής, θεωρητικής ή/και ιδεολογικής εγγύτητας (affinity group).
Θέμα αυτού του ιστολογίου (weblog – blog) συνιστά η προσπάθεια για μια κριτική και ριζοσπαστική ψυχολογία στην Ελλάδα.

Πολύ απλά, θέτουμε την έννοια της κριτικής ψυχολογίας σε τρεις άξονες:
1.κριτική στην ιστορία και επιστημολογία της ψυχολογίας (θεωρία)
2.κριτική στην εφαρμογή και πρακτική της ψυχολογίας (παραγωγή)
3.κριτική στην ψυχολογική εργασία/ανεργία (πράξη)

Ελπίζουμε να αποτελέσει ένα περιβάλλον συν-εργασίας και συν-παραγωγής γνώσης (η οποία να είναι προσβάσιμη σε όλα τα ενδιαφερόμενα άτομα) και όχι απλό κόμβο περιήγησης.
Παράλληλα με το ιστολόγιο θα λειτουργήσει και μια λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mailing-list) όπου οι ενδιαφερόμενες/οι θα μπορούν να ανταλλάσσουν νέα, ειδήσεις, πληροφορίες και μηνύματα, με σκοπό τη καλύτερη δικτύωση και συσπείρωση.
Αντλώντας από την πρόταση δικτύωσης του Critical Psychology International αμφότερα επιδιώκουν την ανοιχτή κυκλοφορία ειδήσεων και αναλύσεων, με βάση τις αρχές της συνεργασίας, της αμοιβαιότητας, της αλληλοβοήθειας, της συν-υπευθυνότητας και της διαφάνειας.

Στόχοι του ιστολογίου:

  • Η προώθηση και ανάπτυξη όλων των μορφών κριτικής εργασίας εντός και γύρω από την Ψυχολογία.
  • Η διασύνδεση ατόμων και ομάδων που κάνουν ή επιθυμούν να κάνουν έρευνα ή δραστηριότητες σχετικές με την Κριτική ψυχολογία.
  • Η ανάπτυξη και διατήρηση της ανταλλαγής της γνώσης, της πληροφορίας και εμπειριών, και η προώθηση της συνεργασίας ανάμεσα σε άτομα και ομάδες που διεξάγουν ή επιθυμούν να διεξάγουν δραστηριότητες εντός της Κριτικής ψυχολογίας.
  • Η παραγωγή και προώθηση εργασιών και ερευνητικών σχεδίων, ενθαρρύνοντας την συνεργασία των ενδιαφερόμενων.
  • Η προώθηση και ενδυνάμωση της διεπιστημονικής και συνεργατικής έρευνας.
  • Η συμβολή στη δημιουργία και συνένωση δικτύων για ερευνητικούς, συνεργατικούς και γνωστικούς σκοπούς στην περιοχή των κοινωνικών επιστημών.
  • Η δικτύωση και συσπείρωση ατόμων που ενδιαφέρονται για συνδικαλιστική παρέμβαση για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των ψυχολόγων.

Καλούμε όποιον και όποια ενδιαφέρεται να συμμετέχει στη λίστα αλληλογραφίας να επικοινωνήσει μαζί μας στο e-mail επικοινωνίας καθώς και να μας στείλει κείμενα για δημοσίευση. Τα κείμενα/φωτό κλπ θα δημοσιεύονται υπό Creative Commmons licence.

Το ιστολόγιο και τη λίστα αλληλογραφίας διαχειρίζονται βέβαια από ομάδα, για την περίπτωση υβριστικών ή και διαφημιστικών σχολίων.

Προωθείστε το όπου μπορείτε

Δεν υπάρχουν σχόλια: