19 Δεκ 2006

Συνέδριο για το Bakhtin στο Ρέθυμνο το Μάιο

Το blog εγκαινιάζεται ...
Το Μάιο Θα γίνει από το τμήμα Προσχολικής Αγωγής Πανεπιστημίου Κρήτης συνέδριο για το Μπαχτίν και τη διαλογικότητα
Να η ανακοίνωση:

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ, ΕΥΡΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ


ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ MIKHAIL BAKHTIN
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ, ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ


Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο
Πανεπιστημιούπολη – Ρέθυμνο

25 - 27 Μαΐου 2007

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ


Είναι γνωστό ότι στη Δύση από τη δεκαετία του 1980 και μετά το έργο του Mikhail Bakhtin άρχισε να αποκτά ευρεία και αυξανόμενη απήχηση, ιδιαίτερα στην Αγγλία και στις ΗΠΑ. Λόγω του πλούτου, της ευρυμάθειας, της πολυμέρειας και γενικότερα του πολυεπίπεδου και ανοιχτού χαρακτήρα της προσέγγισής του, οι ιδέες του Bakhtin προσφέρονται για αξιοποίηση και οικειοποίηση από διάφορες φιλοσοφικές/θεωρητικές προσεγγίσεις και σε διάφορα πεδία της τέχνης και της επιστήμης. Ο υπερ-διαλεκτικός και συγκεραστικός χαρακτήρας του έργου του, μ’ άλλα λόγια, φαίνεται να ταιριάζει στα γούστα διάφορων θεωρητικών με διαφορετικούς προσανατολισμούς, καθώς τους επιτρέπει και σε κάποιο βαθμό τους νομιμοποιεί να οικειοποιηθούν τις ιδέες του. Κατά τα τελευταία χρόνια μάλιστα, κυρίως μετά την μετάφραση των πρώιμων φιλοσοφικών του έργων στα αγγλικά, o Bakhtin αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο εκτός από θεωρητικός της γλώσσας και της λογοτεχνίας και σε κοινωνικό στοχαστή, φιλόσοφο και θεωρητικό του πολιτισμού, υποστηρίζοντας ότι οι ιδέες του προσφέρουν δυνατότητες για αξιοποίηση τόσο στα πλαίσια της τέχνης, της σημειωτικής, της ιστορίας, της ψυχολογίας, της κοινωνιολογίας, της ανθρωπολογίας και της φιλοσοφίας, και ιδιαίτερα της ηθικής όσο και των φεμινιστικών, μεταποικιακών και πολιτισμικών σπουδών, αλλά και των πολιτικών επιστημών και των επιστημών της αγωγής. Στο κέντρο της σκέψης του υπάρχει μια πρωτότυπη και δυναμική αντίληψη της γλώσσας σε αντιπαράθεση προς τον αφαιρετικό αντικειμενισμό των δομιστών και τον υποκειμενικό ατομικισμό των ουμανιστών. Βασική έννοια στο έργο του είναι η διαλογικότητα, η οποία περιγράφεται σε πολλαπλά επίπεδα τόσο οριζοντίως όσο και καθέτως (π.χ. η διαλογικότητα ανάμεσα στα λογοτεχνικά είδη, η διαλογικότητα συγγραφέα και ήρωα, η διαλογικότητα ανάμεσα σε διαφορετικές φωνές, η διαλογικότητα ως διακειμενικότητα, όπου το ένα κείμενο ζει μέσω της διαλογικής του επαφής ή σχέσης με άλλα κείμενα, η διαλογικότητα ανάμεσα στο κείμενο και τους αναγνώστες μέσω της ανταποκρισιμότητάς τους κ.ά.).

Σκοπός του διεπιστημονικού αυτού συνεδρίου είναι η παρουσίαση της σύγχρονης προβληματικής και των πρόσφατων ερευνητικών πορισμάτων σχετικά με τη φύση της διαλογικότητας και τις επιστημολογικές, μεθοδολογικές, λογοτεχνικές, ψυχολογικές, εκπαιδευτικές, κοινωνικο-ιστορικές και πολιτισμικές της διαστάσεις και το ρόλο που αυτή παίζει στις γνωστικές (γνωσιακές), μαθησιακές, αναπτυξιακές, επικοινωνιακές, διαπροσωπικές και κοινωνικο-ηθικές διαδικασίες.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Οι θεματικές του συνεδρίου καλύπτουν τις παρακάτω περιοχές:

* Η ψυχολογία υπό το πρίσμα της διαλογικότητας
* Διαλογικότητα και διαδικασίες συγκρότησης του εαυτού και της ταυτότητας
* Ψυχανάλυση και διαλογικότητα
* Το σώμα (διαδικασίες σωματοποίησης) και η διαλογική προοπτική
* Διαλογικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση
* Διαλογικότητα και γνωστικές διαδικασίες
* Διαλογικότητα και κοινωνικο-ηθικές διαδικασίες
* Κοινωνικο-ιστορικές και πολιτισμικές διαστάσεις της διαλογικότητας
* Μετανεωτερικότητα και διαλογικότητα
* Διαλογικές διαστάσεις των διαδικασιών μάθησης και ανάπτυξης
* Φύλο και διαλογικότητα
* Επικοινωνία και μη λεκτικές διαστάσεις της διαλογικότητας
* Διαλογικότητα και τέχνη (λογοτεχνία, χορός, μουσική, τραγούδι, ζωγραφική, θέατρο κ.ά.)
* Θρησκεία και διαλογικότητα
* Νέες τεχνολογίες και διαλογικότητα
* Διαλογικότητα και κοινωνικές επιστήμες
* Διαλογικές βάσεις του πολιτισμού
* Ετερότητα και διαλογικές διαδικασίες
* Διαλογικότητα και ποιοτικές μέθοδοι έρευνας
* Λόγος, αφήγηση και διαλογικότητα
* Χωρο-χρονικές διαδικασίες και διαλογικότητα
* Bakhtin και προσεγγίσεις της λογοτεχνικής κριτικής
* Η διαλογικότητα στην κριτική κοινωνική και πολιτισμική θεωρία
* Διαλογικότητα και εναλλακτικές ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσειςΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΣτο συνέδριο θα εισηγηθούν προσκεκλημένοι επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Εκτός των προσκεκλημένων ομιλητών παρέχεται η δυνατότητα σε ειδικούς επιστήμονες-ερευνητές που έχουν ασχοληθεί με τα ζητήματα του συνεδρίου να συμμετάσχουν ως εισηγητές. Οι εισηγήσεις μπορούν να κινούνται σε μια από τις παραπάνω θεματικές του συνεδρίου.

Οι επιθυμούντες να συμμετάσχουν με εισήγηση στο συνέδριο καλούνται να υποβάλουν μια περίληψη της εισήγησής τους, έκτασης όχι μεγαλύτερης των δύο σελίδων, δηλώνοντας συγχρόνως τον θεματικό άξονα που αυτή εντάσσεται.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των περιλήψεων των εισηγήσεων ορίζεται η 01 Μαρτίου 2007. Οι περιλήψεις θα πρέπει να σταλούν στη διεύθυνση: Μάριος Πουρκός, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Σχολή Επιστημών Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, 74100 Ρέθυμνο, Κρήτη, με την ένδειξη: Για το Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο σχετικό με τη Διαλογικότητα καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση pourkos@psy.soc.uoc.gr , με την ίδια ένδειξη.

Η υποβολή της περίληψης πρέπει να είναι σε ηλεκτρονική μορφή για τις ηλεκτρονικές αποστολές και στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής να περιλαμβάνει CD με το σχετικό αρχείο. Η περίληψη της εργασίας πρέπει να περιλαμβάνει τίτλο, όνομα συγγραφέα και Ίδρυμα, όπου αυτός ανήκει. Η δομή της περίληψης θα πρέπει να συνίσταται σε Σκοπό, Μέθοδο, Αποτελέσματα και Συμπεράσματα. Επίσης, θα πρέπει να δίνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας. Η διάρκεια της εισήγησης θα είναι 20 περίπου λεπτά και η απάντηση της αποδοχής των εργασιών θα γίνει το αργότερο μέχρι τέλη Μαρτίου 2007. Τα κείμενα των εργασιών, που θα παρουσιαστούν, θα επιμεληθούν και θα δημοσιευθούν σε βιβλίο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των περιλήψεων ή τη θεματολογία του συνεδρίου, μπορείτε να απευθυνθείτε στον διοργανωτή του συνεδρίου κ. Μάριο Πουρκό στην ηλεκτρονική διεύθυνση pourkos@psy.soc.uoc.gr, ή στα τηλέφωνα: 28310-53961, 77666.

Η εγγραφή στο συνέδριο θα λάβει χώρα επιτόπου στη Γραμματεία του Συνεδρίου κατά τις ημέρες της διεξαγωγής του. Οι μη προσκεκλημένοι εισηγητές καθώς και οι λοιποί σύνεδροι καλύπτουν οι ίδιοι τα έξοδά τους.

Ευελπιστούμε ότι το συνέδριο αυτό θα αποτελέσει βήμα ουσιαστικού επιστημονικού προβληματισμού και διαλόγου και ότι θα συντελέσει στη διατύπωση και διάδοση νέων ιδεών και γνώσεων. Σας προσκαλούμε, λοιπόν, να συμμετάσχετε στο συνέδριο αυτό και ευχόμαστε να αποτελέσει για όλους μια ενδιαφέρουσα εμπειρία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: