17 Ιουλ 2007

In (quisitive) Mind: ένα νέο online περιοδικό για την κοινωνική ψυχολογία

www.in-mind.org

Δημιουργήθηκε λοιπόν ένα νέο περιοδικό που σκοπεύει να εκλαϊκεύσει τα πορίσματα της κοινωνικής ψυχολογίας. Στελεχώνεται από νέους επαγγελματίες και μεταπτυχιακούς φοιτητές κυρίως από Ολλανδία και έχει άρθρα στα αγγλικά, που δίνουν έμφαση στην κυρίαρχη κοινωνική ψυχολογία .

Στοχεύουν, όπως λένε, να κάνουν την κοινωνική ψυχολογία προσβάσιμη σε όλους και κατανοητή και σε ανθρώπους που δεν έχουν σπουδάσει ψυχολογία.


Καλός σχεδιασμός, πλούσια θέματα σε μορφοποίηση περιοδικού.


technorati tags:, , , , , ,

Blogged with Flock

Δεν υπάρχουν σχόλια: